להלן פרטי העבודות, שחלקן, מבוססות על תוכניות של מהנדסים ואדריכלים: